23 oktober 2020

Alles wat je wil weten over CO2

Het kan je niet ontgaan zijn: de aarde warmt op en een grote boosdoener is CO2. Er is een hoop informatie te vinden over deze welbekende stof. Google ‘CO2’ en er zijn in 0,45 seconden 8,78 miljoen resultaten gevonden. Dat is niet niks. Wij kunnen ons voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet en daarom hier alle feitjes over CO2 nog eens op een rijtje.

Wat is CO2?

Nog even in het kort: CO2 staat voor koolstofdioxide en is een gas dat van nature voorkomt in de atmosfeer van de aarde. CO2 is noodzakelijk voor de temperatuurregulatie, maar doordat nu er een overschot aan CO2-uitstoot in de atmosfeer aanwezig is, warmt de aarde op. Ons klimaat en de aarde verandert hierdoor, maar daar kunnen we iets aan doen.

Oorzaken van CO2-uitstoot

Om het overschot aan CO2-uitstoot te verminderen, zoeken we eerst uit wat de oorzaken zijn van CO2-uitstoot. Wist je bijvoorbeeld dat wij mensen per dag ongeveer 1 kilo CO2 uitademen? Ook bijvoorbeeld een vulkaanuitbarsting zorgt voor CO2-uitstoot. Maar de meeste CO2 wordt toch de atmosfeer ingebracht door menselijke activiteiten.

De grootste klimaatboosdoeners zijn:

 1. Energie, het opwekken van energie is goed voor 32,10 miljard ton CO2-uitstoot per jaar en staat daarmee aan kop van de grote boosdoeners. Ondanks dat er vooruitgang is geboekt op het gebied van wind-, water-, en zonne-energie, wordt verreweg het grootste deel van de stroom opgewekt door olie en gas te verbranden.
 2. Industrie, goed voor 3,25 miljard ton CO2-uitstoot per jaar. Bij het verbranden van fossiele brandstoffen, chemische processen of het bewerken van metaal in fabrieken komen broeikasgassen vrij.
 3. De landbouw stoot 165 miljoen ton CO2 per jaar uit. Hoewel er bij het telen van gewassen een beetje CO2 vrijkomt, is de grootste oorzaak van het uitstoten van dit broeikasgas de productie van vlees, met name rundvlees.
 4. Afval zorgt voor 26,70 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. Deze gassen komen vrij bij het verbranden, storten en composteren.

Gevolgen van CO2-uitstoot

We weten allemaal dat de aarde opwarmt en de ijskappen aan het smelten zijn. Maar wat houdt dit concreet in? Door de opwarming van de aarde komen hittegolven vaker voor, iets dat we ook afgelopen zomer weer hebben ervaren. Door het overschot aan CO2 in de atmosfeer kan de warmte niet weg en wordt het dus warmer op aarde.
Maar in tegenstelling tot de toenemende hittegolven worden ook de regenbuien heviger. Dat komt doordat er meer zeewater verdampt wanneer de atmosfeer warmer is. Echter zullen deze buien niet vallen op plekken waar het water hard nodig is. Onderzoek heeft aangetoond dat tussen 40 en 70 graden Noorderbreedte, waar bijvoorbeeld Nederland en Engeland zich bevinden, een gemiddelde toename van neerslag wordt verwacht. Tussen 0 en 30 graden Noorderbreedte wordt juist een afname van de gemiddelde neerslag voorspeld. En je raadt het al: in deze regio bevindt bijvoorbeeld Noord-Afrika zich. Door de extreme hitte en verdroging van de grond mislukken gewassen en zullen voedsel- en watertekorten toenemen.
Door het smelten van de ijskappen stijgt de zeespiegel en zullen er meer overstromingen plaatsvinden. Vooral dichtbevolkte kustgebieden en rivierdelta’s in ontwikkelingslanden zullen hier mee te maken krijgen. Ook Nederland, waarvan een groot gedeelte onder zeeniveau ligt, zal grote problemen ervaren met het stijgen van de zeespiegel.

CO2-uitstoot verminderen

Hoewel deze gevolgen niet nieuw voor ons zijn, worden we wel weer even met de neus op de feiten gedrukt. Er is een aantal dingen waar je nu mee kunt beginnen om jouw CO2-voetafdruk of dat van je bedrijf te verkleinen:

 1. Ga met de trein of fiets naar je werk of faciliteer dit
 2. Eet minder vlees en bied vegetarische kantine maaltijden aan
 3. Isoleer je huis of kantoor
 4. Vervang jouw benzine of diesel (bedrijfs)auto voor een elektrische
 5. Koop tweedehands, repareer en recycle

Vergroenen!

Wist je dat recent onderzoek laat zien dat we met behulp van natuur gebaseerde oplossingen tot 37% van de CO2 vermindering kunnen bewerkstelligen die nodig is om de opwarming van de aarde in 2030 te beperken tot 2 °C. Groen zorgt voor de opslag van CO2 waardoor minder CO2 in de atmosfeer terecht komt. Daarnaast zorgen planten voor verkoeling van de bodem, waardoor er minder water verdampt en er meer water beschikbaar is voor planten, dieren en mensen. Ook wordt water beter in de grond vastgehouden door beplanting, waardoor het land geschikter is voor landbouw.

De feiten op een rijtje

 • Zwitserse onderzoekers becijferden dat extreme hitte bij het huidig klimaat gemiddeld om de 200 dagen voorkomt. Tweehonderd jaar geleden was dit nog om de 1000 dagen en bij 2 graden opwarming zal dit om de 37 dagen plaatsvinden.
 • Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de wereld 5,2% van haar biodiversiteit verliest als de opwarming beperkt blijft tot 2°C. Warmt de aarde 4°C op, dan verdwijnt één op de zes soorten.
 • Binnen vijftien jaar leven 100 miljoen extra mensen in armoede door klimaatverandering.
 • Het aantal dieren is de afgelopen 40 jaar gehalveerd.
 • CO2 zorgt voor een groenere aarde, de afgelopen 35 jaar is een kwart tot de helft van het aardoppervlak groener geworden. Echter doen andere effecten van klimaatverandering dat positieve effect deels teniet. Bij bosbranden en droogtes, die vaker voorkomen door klimaatverandering, komen juist veel broeikasgassen vrij.
 • De droge zomer van 2003 deed de CO2-opname door bossen van vier jaar teniet, doordat de bomen massaal hun blaadjes lieten vallen.

Iedereen kan iets bijdragen: groot of klein, goedkoop of duur, particulier of zakelijk. De vraag is niet of je iets kan doen voor het klimaat, maar wanneer?

Heb je een vraag voor ons? Stel hem hier