20 juli 2021

Het niet scheiden van afval wordt steeds duurder

Het kabinet wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken in plaats van verbranden. Om hier druk achter te zetten verhoogt de overheid de afvalbelasting elk jaar weer. Bedrijven met een afvalstortplaats of afvalverbrandingsinstallatie betalen deze belasting maar vertalen deze door aan de bedrijven en instanties de het afval aanleveren.

Wanneer een bedrijf afval recyclet hoeft het geen afvalstoffenbelasting te betalen aan de overheid. Om dit voor elkaar te krijgen is afval scheiden aan de bron essentieel.

Afval scheiden vormt de basis van een circulaire economie, waarin er eigenlijk geen afval bestaat. Afvalstromen worden meerdere malen hergebruikt en worden niet zomaar meer verbrand. Naast dat het de circulaire economie stimuleert is het goed voor de eigen portemonnee. De belasting op restafval, in andere woorden niet gescheiden afval, wordt elk jaar meer. Zo was deze in 2018 nog €13,21 per ton en is dit gestegen naar €32,12 per ton dit jaar, dat is bijna drie keer zoveel. De verwachtingen zijn dat dit bedrag alleen nog maar toeneemt gezien Nederland volledig circulair wil zijn in 2050.

Nederland wil dus een circulaire economie hebben en doet steeds meer om dit te realiseren. Zo komt de overheid met drie nieuwe doelen:

  1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
  2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.
  3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Kortom het niet scheiden van je afval wordt steeds duurder. Door actief te scheiden aan de bron werk je mee aan de circulaire transitie van Nederland en je eigen portemonnee!