16 september 2020

Investering van 40 miljoen in een economie zonder afval

Tijdens Prinsjesdag is bekend gemaakt door Staatssecretaris van Veldhoven dat er 40 miljoen geïnvesteerd wordt in een economie zonder afval: de circulaire economie. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is en zet in op 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. Door slimmer te ontwerpen, te recyclen en her te gebruiken voorkomen we milieuvervuiling en CO2-uitstoot. Van Veldhoven trekt 40 miljoen uit voor het versnellen en opschalen van de circulaire economie. Het geld gaat onder meer naar concrete circulaire initiatieven van MKB-ers. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een circulair systeem van herbruikbare bekers voor op festivals. Daarnaast wordt kennisontwikkeling en innovatie gestimuleerd, een investeringsfonds opgezet en worden ondernemers geholpen met het ombouwen van bestaande businessmodellen naar circulaire businessmodellen. De investering geldt voor de periode 2021 tot en met 2024.

Bron: Rijksoverheid

Heb je een vraag voor ons? Stel hem hier