21 juni 2021

Nu afval scheiden is toekomstige problemen vermijden!

Een circulair Nederland

De Rijksoverheid heeft bepaald dat Nederland in 2030 voor 50% circulair moet zijn. In de aankomende 8 jaar staat ons dus een circulaire uitdaging te wachten. Er moeten zelfs nog meer stappen gemaakt worden om het grote einddoel te behalen: een volledig circulair Nederland in 2050. Om deze doelen te behalen is er een verandering van ons gedrag nodig, dit begint bij jongeren. Om te kijken hoe het thema circulariteit bij jongeren ligt hebben wij deze groep ondervraagd.

Wat vindt de jeugd?

3 op de 4 ondervraagden zegt circulariteit een belangrijk thema te vinden, vooral jongeren zijn zich bewust van het aankomende grondstoffen tekort en willen hier iets tegen doen. Omdat zulke thema’s lang niet altijd terugkomen binnen het onderwijs weten zij niet precies wat de mogelijkheden zijn. Desondanks de meeste jongeren wel bekend zijn met de begrippen zegt meer dan 75% van de groep dat hun school meer zou kunnen doen omtrent de bewustwording naar circulariteit en duurzaamheid.

Naast bewustwording brengt het onderwijs de thema’s ook nog te weinig in de praktijk. Terwijl meer dan 4 op de 5 jongeren thuis afval gescheiden inzamelt geeft slechts 2 op de 5 aan dat dit op school ook goed kan.

De jeugd wil de circulaire uitdaging graag aangaan, de middelen worden alleen niet altijd beschikbaar gesteld binnen het onderwijs. Nagenoeg 84% van de ondervraagden vindt dat duurzaamheid en circulariteit moeten behoren tot het basisonderwijs van kinderen. Zaken als actief afval scheiden vormen de basis hiervan.

Conclusie

De bal ligt bij de scholen, zij kunnen Nederland klaarstomen voor de uitdagingen die op circulair gebied gaan ontstaan. De jeugd is er in ieder geval klaar voor. Maak het onderwijs duurzamer en zorg voor een circulair Nederland!

Deze tekst is gebaseerd op informatie verkregen door het ondervragen van 66 schoolgaande jongeren. Deze jongeren zijn ondervraagd om geluiden die wij horen via soortgelijke onderzoeken te bevestigen.