Even voorstellen

Wij zijn circulairinbedrijf.nl! Jouw bedrijf circulair laten ondernemen? Daar kunnen wij jou bij helpen. Wie circulair onderneemt kijkt anders naar producten en grondstoffen. De diverse achtergronden van onze teamleden zorgen ervoor dat we ondernemers kunnen ondersteunen bij deze nieuwe, maar noodzakelijke manier van denken. Door samen te werken met vooruitstrevende ondernemers geloven wij dat we een goede boost kunnen geven aan het circulair ondernemen.
Wie wij zijn?

maarten coppens

MAARTEN COPPENS

Manager Circulairinbedrijf.nl (Keten Kenner)

Door de afronding van de studies technische bedrijfskunde en WO management, heb ik veel kennis kunnen opdoen op verschillende gebieden. In de 5 jaar die ik bij Sortiva heb gezeten, heb ik deze kennis tijdens innovatieve en uitdagende projecten veel mogen gebruiken. Circulariteit stond tijdens deze projecten al centraal en is natuurlijk de kern van circulairinbedrijf.

Ik denk hierom ook dat de ervaring en kennis die ik meebreng het belangrijkste zijn voor mijn rol hier. Daarnaast vind ik het leuk om uitgedaagd te worden om anders naar problemen te kijken en deze problemen op te mogen lossen met een innovatief team.

Ik denk dat het de hoogste tijd is dat afval niet meer als laatste stap wordt gezien, maar als onderdeel van de primaire bedrijfsprocessen. Dit is de beweging die moet gaan plaatsvinden om vanaf nu effectiever en bewuster om te gaan met grondstoffen. De noodzaak is er, nu de acties nog!

ADINDA VAN DER POUW KRAAN

Shop specialist

De online wereld heeft voor mij echt iets speciaals. Je kunt/moet er snel handelen, je ziet snel wat het effect is van je handelingen en creativiteit kent hier geen grenzen. Het was dus ook geen verassing dat ik direct na mijn studie communicatie de online marketing/e-commerce ben ingerold.

Ontwikkelen, beheren en bewaken zijn in mijn werkzaamheden geen onbekende bergippen. Toch ben ik er ook niet vies van om kansen te ontdekken onderweg naar optimalisatie en vind ik het leuk om ervoor te zorgen dat iedereen in het team zijn/haar steentje kan bijdragen.

De transitie naar een circulaire economie brengt vele verschuvingen met zich mee. Ik vind het mooi om te zien dat we mensen kunnen bewegen om uit hun standaard koop, consumeer en gooi weg patroon te stappen. Om dit te bereiken is een grote hoeveelheid creativiteit nodig, wat leidt tot ideeen die vaak fenomenaal zijn. We kunnen alleen samen impact maken. Daar draait het voor mij om in deze transitie!

Emma brinkman

EMMA BRINKMAN

ID Specialist

De keuze voor de opleiding product design was voor mij een no brainer. Van kleins af aan was ik al bezig om mijn creativiteit te uiten en dit wilde ik graag ook kunnen doen in mijn werk.

Hier bij circulairinbedrijf.nl ben ik ook zeker niet gestopt met het uiten van mijn creativiteit. Ik hou ervan om mijn vaardigheden toe te passen in mijn online ontwerpen, maar ook bij het ontwerpen van fysieke producten (Ontdek de KLM producten).

Ik vind dat het tijd is om ciruclariteit niet meer als bijzaak te zien, maar als uigangspunt. Samenwerking tussen verschillende expertises en co-creatie tussen gebruiker en producent gaan hierbij essentieel zijn. Alleen door samen te werken gaan we ketens sluiten en de tranisitie van een lineaire naar een ciruclaire economie realiseren.

nino van kalsbeek

NINO VAN KALSBEEK

BonTon Baas

Mijn passie voor verkoop werd tijdens mijn opleiding Small Buisness & Retail Management steeds groter. Nadat ik was afgestudeerd heb ik het geluk gehad mijn vaardigheden te mogen ontwikkelen bij een groot detacheringsbedrijf.

In mijn werkzaamheden voor de BonTon is de klant voor mij het belangrijkste. Het feit dat ik een groot emphatisch vermogen bezit, altijd in oplossingen denk en 'nee' maar moeilijk als antwoord kan accepteren maakt dat ik voor alle partijen het beste resultaat kan bereiken.

Voor de toekomst van de circulaire economie denk ik dat het belangrijk is dat producenten tijdens de ontwerpfase al over de circulariteit van de producten nadenken. Dit voorkomt dat de afvalverwerker aan het einde nog moet gaan nadenken over de mogelijke grondstoffen in het afval. Afval is grondstof! Dat moeten we allemaal gaan zien.

BIBI SLAGT

Klantenkenner

Hospitality zit in mijn bloed. Tijdens de vele jaren die ik in de horeca heb doorgebracht, ben ik op verschillende vlakken gegroeid. Met deze ervaring op zak ben ik op zoek gegaan naar een functie waarin ik meer achter de schermen in plaats van aan de voorkant werk. Ik houd van het praatje met de klant maar al snel kwam ik er achter dat ook het administratieve deel mij erg ligt.

Bij mij is nee geen antwoord. Ik zoek altijd naar een oplossing om er samen met de klant uit te komen. Ik bijt me vast in een project en zal er alles aan doen om de klant te voorzien van hun wensen.

We leven in een wereld waar we met zijn alle nog veel te weinig doen aan circulariteit. Het wordt tijd dat we samen de handen ineen slaan en denken aan onze toekomst. Bij Circulairinbedrijf.nl zijn we hier dagelijks mee bezig en helpen we onze klanten hier graag bij.

ANNE RADEMAKER

Consultant Circulaire Economie

Vanaf 2014 ben ik actief om circulariteit vorm te geven in de private sector. Met een ruime educatieve en professionele achtergrond in bedrijfsprocessen, innovatie en circulariteit werk ik dagelijks met veel passie aan de wereld van morgen. Circulariteit raakt verschillende kritische vlakken, zowel op strategisch, financieel, operationeel als wel op het gebied van (voldoen) aan wet- en regelgeving. Door mijn internationale ervaringen bij EY Consulting kan ik keten overstijgend anticiperen op behoeften van verschillende belanghebbenden.

Deze kwaliteiten zet ik in om de Circulair in Bedrijf Diensten aan te bieden. Minder praten en meer doen. Samen kunnen we namelijk laten zien dat circulair ondernemen (en hieraan te verdienen) goed mogelijk is.

Naar mijn idee hebben we op deze wereld alle expertise in huis om de transitie naar een globale circulaire economie te maken, het is aan ons om de juiste puzzelstukjes te leggen en te laten zien dat het kan.