30 juli 2020

Voor- of nascheiding: waar ligt de toekomst?

Bronscheiding of nascheiding: dit onderwerp is de afgelopen weken veel in de media geweest. In enkele gemeenten wordt er al aan nascheiding gedaan en bij steeds meer gemeenten komt dit plan op tafel te liggen. Bij nascheiding worden jouw plastics, drinkpakken en blikken niet meer in een aparte afvalbak ingezameld, de welbekende PMD-afvalbak, maar bij het restafval. Na het inzamelen van je afval wordt het PMD op de locatie van de afvalinzamelaar gescheiden van het restafval.

Het klinkt misschien mooi, een bak minder in huis of in de tuin en het is gemakkelijker om je afval in één bak weg te gooien. Met de wetenschap dat nascheiding effectiever kan zijn dan bronscheiding, lijkt er geen reden te zijn om niet aan nascheiding te doen. Toch zijn er ook nadelige effecten ten opzichte van bronscheiding. Zo leidt bronscheiding tot het hoogste percentage recycling en levert het schonere afvalstromen op dan bij nascheiding. Ook wordt het draagvlak voor het scheiden van afval kleiner wanneer mensen hun afval niet meer bewust hoeven te scheiden. Tot slot is nascheiding duurder, omdat de kwaliteit en afzetbaarheid minder goed zijn.

Voor bedrijven blijft bronscheiding de meest voordelige oplossing. Immers is het verwerken van restafval het duurst ten opzichte van de andere afvalstromen en wordt de afvalstoffenheffing voor het verbranden van restafval de komende jaren verhoogd. Het is dus voordeliger om bedrijfsaval gescheiden in te zamelen. Ook met het oog op de toekomst – in 2050 moet Nederland 100% circulair zijn – zal het scheiden van afval alleen maar belangrijker worden.

Artikel GP Groot Noordhollands Dagblad

Heb je een vraag voor ons? Stel hem hier