23 september 2020

Wat is MVO? 

MVO is de afkorting voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een bedrijf doet aan MVO wanneer de bedrijfsactiviteiten bewust gericht zijn op het toevoegen van waarde aan people (mens), planet (planeet) en profit (economische winstgevendheid). Iedere beslissing die gemaakt wordt binnen het bedrijf moet een afweging zijn tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Het is hierbij belangrijk dat je rekening houdt met de stakeholders. Ga vervolgens met de stakeholders in gesprek om inzicht te krijgen in de effecten van de genomen beslissingen. Daarnaast is het belangrijk om transparant te zijn over de bedrijfsactiviteiten en de maatschappelijke effecten naar je stakeholders toe.

MVO wordt vaak verward met het verduurzamen van de bedrijfsactiviteiten, maar maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat nog veel verder dan dat. Sommige bedrijven richten zich op nieuwe markten en businessmodellen die gericht zijn op winst voor zowel mens, maatschappij als milieu. Een voorbeeld van een bedrijfsactiviteit die volgens de MVO richtlijnen wordt ingericht is: circulair inkopen

Waarom is MVO belangrijk?

Er zijn talloze redenen te verzinnen waarom jij zou moeten starten met maatschappelijk verantwoord ondernemen en waarom MVO juist in deze tijd zo belangrijk is. Al deze redenen zijn onder te verdelen in drie hoofdcategorieën. Bedrijven beginnen bijvoorbeeld met MVO omdat het loont. Het draagt namelijk bij aan de financiële prestatie van het bedrijf. Dat kan komen door de stijgende vraag naar duurzame producten en diensten, verhoging van de arbeidsproductiviteit, gereduceerd energiegebruik, minder afval en ziekteverzuim etc. 

Daarnaast worden we door de overheid gestimuleerd, of soms zelfs een beetje gedwongen, om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bijvoorbeeld door energie te besparen, afval te scheiden of mensen met een beperking in dienst te nemen. Maar ook andere situaties en omstandigheden dwingen bedrijven ertoe om MVO op te nemen in de bedrijfsstrategie. Denk bijvoorbeeld aan mediaschandalen, stakingen of consumenten boycots. 

Gelukkig dragen al heel wat bedrijven hun steentje bij aan MVO omdat zij vinden dat het hoort. Zij willen de maatschappij en ons milieu niet te veel belasten. Bij sommige vormt MVO zelfs de kern van de bedrijfsstrategie. 

Het MVO-jaarverslag

Een goede manier om te communiceren over acties met betrekking tot duurzaam ondernemen naar stakeholders toe is door een MVO-jaarverslag op te stellen. Hierin staan alle prestaties op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat hierbij vooral van belang is de jaarlijkse CO2 uitstoot. Grote bedrijven zoals Shell zijn hier al sinds de eind jaren ‘90 mee bezig. Ook steeds meer kleine organisaties zien in dat de communicatie, transparantie en informatievoorziening waarde opleveren. Het opstellen van een MVO-jaarverslag biedt zowel interne als externe voordelen. Bekijk hier het inzicht van het MVO jaarverslag van Circulairinbedrijf.nl.

Een MVO-jaarverslag kan bijvoorbeeld helpen bij het stroomlijnen van processen, verlagen van kosten en de efficiëntie binnen jouw bedrijf te verbeteren. Daarnaast geeft het verband tussen financiële en niet-financiële prestaties, beter inzicht in risico’s en kansen en is het een manier om de interne prestaties te vergelijken met de concurrentie. Het publiceren van een MVO-jaarverslag zorgt ook voor een verbetering van de reputatie en merkentrouw. Genoeg redenen dus om te starten met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en een MVO-jaarverslag! 

Heb je een vraag voor ons? Stel hem hier