19 maart 2021

Wat levert afval scheiden op school op?

Afval scheiden moet een gewoonte zijn en gewoontes worden het makkelijkst op jonge leeftijd aangeleerd. Jong geleerd is oud gedaan en daarom is het erg belangrijk om hier zo vroeg mogelijk mee in aanraking komen. Dit begint thuis, maar ook op onderwijsinstellingen! Scholen dragen hieraan bij door het goede voorbeeld te geven en leerlingen hier zo goed mogelijk in te ondersteunen.

Het scheiden en recyclen van afvalstromen bevindt zich is verschillende fases. Sommige afvalstromen zijn al in een volwassen fase zoals bijvoorbeeld papier, glas en GFT. Gelukkig zien we dat papier al jaren goed gescheiden wordt op de scholen. Deze afvalstroom is vrij eenvoudig te realiseren en het levert de scholen over het algemeen ook nog eens geld op. Andere afvalstromen blijven achter. Ongeveer 77% van het totale afval op scholen bestaat nog uit restafval. Boterhamzakjes, lege pennen, groente en fruit resten en lege drinkpakjes belanden allemaal nog in dezelfde afvalbak. In het E-book: ‘De toekomst van ons afval’, hebben we je handvatten gegeven om de afvalstromen binnen de school te reorganiseren. Maar wat levert je het concreet op? In deze blog geven we je 3 redenen om te starten met een duurzaam afvalbeleid. 

Afvalscheiding en afvalpreventie leiden tot kostenbesparing 

Beginnen met afval scheiden vergt enige voorbereiding, maar waar begin je? Vaak ontbreekt er een beleid of is er gewoon niet genoeg tijd om afval gescheiden in te zamelen. Een andere reden is dat men zich niet bewust is van de kansen en soms financiële voordelen als er wel afval wordt gescheiden. Restafval laten ophalen is namelijk veel duurder, dan gescheiden afval. Hoe minder er gescheiden wordt, hoe groter de rest afvalberg is. Daarnaast kan er ook gekeken worden naar een zo duurzaam mogelijke inkoop. Koop producten in die langer meegaan of hergebruik materialen om de afvalberg te verkleinen. 

Positieve invloed op het milieu

Het is ook veel beter voor het milieu om zoveel mogelijk restafval te scheiden. Afval is namelijk een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Een klein deel van het restafval kan nog worden gescheiden en het grootste deel wordt verbrand. Boterhamzakjes, drinkpakjes en pennen die makkelijk gerecycled kunnen worden, gaan als waardevolle grondstoffen verloren. 

De toekomst van ons afval

Op school wil men de leerlingen het goede voorbeeld geven. Vaak wordt er thuis wel al afval gescheiden. Een logisch vervolg is dan om dit op school ook te doen. En jong geleerd is oud gedaan. Maak de leerlingen bewust over het nut van afval scheiden en leer hen over afvalpreventie. Zo wordt het een gewoonte en zijn zij eerder geneigd om dit in de toekomst ook zelf te doen. Dat is alvast een stap richting een circulaire economie die Nederland in 2050 wil bereiken. 

Heb jij het E-book: ‘De toekomst van ons afval’ nog niet gelezen? Download het via de onderstaande button en kom erachter hoe je een nieuw afvalbeleid kunt introduceren op school. 

DOWNLOAD HET E-BOOK