4 maart 2021

Wat levert circulair ondernemen jouw bedrijf op?

Linksom of rechtsom zal jouw bedrijf in de nabije toekomst uitgedaagd worden op circulariteit. De overheid heeft namelijk bepaald dat de Nederlandse economie in 2030 voor de helft circulair moet zijn. In 2050 zelfs volledig circulair.

Vaak wordt de stap naar circulair ondernemen als lastig ervaren, Circulairinbedrijf.nl is dan ook opgericht om jou te ondersteunen bij deze ontwikkeling. Hier een aantal stappen die je kunt ondernemen om vandaag nog te beginnen!

De Circulariteitscheck

Starten met circulair ondernemen is een stuk makkelijker wanneer je inzicht hebt in jouw CO2 uitstoot. Door de circulariteitscheck te doen krijg je dit inzicht dan ook. Het resultaat van deze check is namelijk een overzicht van verschillende veroorzakers van uitstoot door de onderneming heen. Daarbij worden ook tips gegeven over hoe jij met jouw bedrijf quick wins kan behalen.

Quick wins

Na de circulariteitscheck is afval aan de bron scheiden een quick win. Reststromen kunnen hierdoor optimaal worden hergebruikt, daarbij bespaard deze makkelijke eerste stap het bedrijf kosten. Een mooi product hiervoor is de BonTon, een afvalbak die scheiden makkelijk maakt en bovendien zelf op circulaire wijze is geproduceerd.

Een andere quick win is met kantoorartikelen te behalen. Door deze circulair in te kopen en uiteindelijk weer te laten ophalen ter recycling ontstaat er een mooi circulair proces binnen jouw bedrijf. Een simpel voorbeeld van deze stap is gewoon printpapier vervangen door gerecycled printpapier. Medewerker betrokkenheid is essentieel wanneer een kantoor meer circulair gaat worden.

Wat levert circulair ondernemen jouw bedrijf op?

Uiteindelijk levert beginnen met circulair ondernemen je onder de streep veel goeds op;
Ten eerste heb je een positieve invloed op het milieu van nu en de toekomst. Je draagt bij aan een verantwoordelijke omgang met grondstoffen en afname van de CO2 uitstoot.
Ten tweede zijn bedrijven in een circulaire economie minder afhankelijk van schaarste in grondstoffen, deze worden namelijk telkens opnieuw gebruikt. Hierdoor heeft jouw bedrijf dan ook minder afval en dus minder kosten.
Tot slot staat Nederland nog in de beginfase van de omslag naar een circulaire economie, door nu te starten met circulair ondernemen is er genoeg tijd om deze transitie door te lopen en wordt jouw bedrijf niet opgejaagd door vastgestelde doelen van de overheid. Bovendien onderscheid jouw bedrijf zich door nu actief te werken aan deze manier van ondernemen.

Doe nu de circulariteitscheck en krijg direct inzicht in jouw CO2 uitstoot.

Doe nu de check