4 oktober 2019

WTF circulair ondernemen!

WTF circulair ondernemen!

Klimaatakkoord, CO2-belasting/reductie, Global Warming en circulair ondernemen. Termen waar je als ondernemer continu mee geconfronteerd wordt. Circulair ondernemen is voor veel bedrijven nog een vaag begrip. En als je er al van gehoord hebt, dan rijst de vraag waarom het voor jouw onderneming belangrijk is en bovenal hoe je moet beginnen? Daarom circulair ondernemen volgens onderstaande WTF stappen.

Waarom circulair ondernemen?

In de circulaire wereld bestaat er geen afval. Nu wordt afval nog gezien als een restproduct dat geen enkele waarde vertegenwoordigd. In de circulaire wereld behoudt ieder gebruikt product, onderdeel of grondstof waarde, omdat het opnieuw ingezet kan worden middels hergebruik of recycling.

Dit levert twee belangrijke voordelen op. Ten eerste wordt er bij de productie minder CO2 uitgestoten. En ten tweede wordt het gebruik van nieuwe primaire grondstoffen (denk hierbij aan olie, gas, metalen die nu wereldwijd worden gedolven) drastisch verminderd.

Toekomst is nu!

Circulair ondernemen biedt je voor de toekomst meerdere voordelen. Allereerst ten opzichte van je klanten. Consumenten worden namelijk kritisch(er) ten opzichte van bedrijven die zich (te) weinig bekommeren om hun leefklimaat en gezondheid. Zij verbinden zich graag aan bedrijven die circulariteit hoog in het vaandel hebben staan.

Ten tweede wordt de rol van de overheid steeds belangrijker. Om de afspraken van het Klimaatakkoord te kunnen behalen zullen zij sturende maatregelen treffen. Dit kan bijvoorbeeld middels extra heffingen op primair grondstofgebruik of CO2-uitstoot. In het geval je circulair onderneemt, heb je minder last van deze maatregelen.

Als laatste is de voorspelling dat de prijzen van primaire grondstoffen door schaarste zullen gaan stijgen. Dit zet de kostprijs van jouw product ten opzichte van de concurrent, die wel circulair onderneemt, onder druk.

Fast Forward

Circulairinbedrijf.nl maakt het mogelijk om vandaag al te beginnen met circulair ondernemen. Het hergebruiken en recyclen kan eenvoudig door ‘afval’ te scheiden aan de bron. Door middel van afvalscheiding, is het mogelijk om verschillende soorten ‘afval’ (plastic, GFT, papier bijvoorbeeld) te recyclen en hergebruiken. Met onze partners zorgen wij ervoor dat jouw afval wordt ingezameld en verwerkt wordt tot nieuwe grondstoffen. Vervang bestaande producten zoals printpapier, toiletrollen en roerstaafjes voor producten die circulair geproduceerd zijn. Deze zijn eenvoudig te bestellen in onze webshop.
En als laatste bieden wij advies op het gebied van circulariteit en hoe dit eenvoudig in je processen te integreren. Bij adviesvragen is ons doel te allen tijde gefocust op het produceren van een nieuw product. Op deze wijze willen wij optimaal bijdragen aan een circulaire economie.

START vandaag nog met circulair ondernemen!

 

Heb je een vraag voor ons? Stel hem hier